KOMFORT
EMERYTALNY

Przyszłość może wyglądać inaczej

Wydłużająca się statystyczna długość życia, niekorzystne prognozy przyrostu demograficznego, słaba organizacja systemu państwowego – to wszystko wpływa na coraz gorsze świadczenia, których możemy oczekiwać.

Jak poprawić swoje perspektywy?

Skala problemu

Wadliwy system

Liczba emerytów z najniższą (lub mniejszą – niepełną) emeryturą wzrosła w latach 2011-2019…. 11,2-krotnie! Ta tendencja nabiera w dodatku na sile. Niepokoić powinno nas również orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., które określiło składki emerytalne jako należnie odprowadzany podatek, co umożliwiło lawinę już następujących, niekorzystnych zmian. Najnowsze modyfikacje w systemie emerytalnym – I oraz II filarze (odpowiednio w 2018 r i 2020 roku) oznaczają, że nasza emerytalna przyszłość w jeszcze większym stopniu będzie musiała być zabezpieczona z własnych oszczędności lub pracy do późnych lat seniorskich.

Zmiany składek na OFE w latach 1999-2021

Koniec OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE), czyli tzw. II filar to element, który miał stanowić dodatkowe zabezpieczenie w postaci inwestycji kapitałowych.

W 2013 roku zapadła decyzja o odebraniu Polakom 51% środków zgromadzonych na Otwartych Funduszach Emerytalnych. Jednocześnie obniżono wielkość składki, którą można było odprowadzać na OFE z 7,3% na 2,3%, a sama składka przestała być obowiązkowa i dalsze uczestnictwo wymagało pisemnej deklaracji.

Od 2021 roku w ramach wymaganych składek odprowadzanych z wynagrodzenia brutto całkowicie znika OFE. Oznacza to, że oficjalny II filar przestaje istnieć, a całość składki – 19,52% od tej pory powędruje do I filaru – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stopa zastąpienia

Zwiększenie daniny do I filaru niestety nie przeniesie się na wyższe uposażenie emerytalne. Oficjalne dane płynące z ZUS informują nas o konsekwentnie spadającej wysokości emerytur systemowych. Obecny stosunek średniego wynagrodzenia do oczekiwanej emerytury wynosi ok. 56%, a na przestrzeni kolejnych 30 lat zmniejszy się o ponad połowę!

Powyższe informacje mają zastosowanie do regularnych zarobków w ramach umowy o pracę. Przedsiębiorców prowadzących m.in. działalność gospodarczą jak również osoby, które przez pewien czas pracowały na tzw. umowach śmieciowych, przebywały za granicą lub nie odprowadzały składek od wynagrodzenia, czeka zdecydowanie gorszy scenariusz.

Stopa zastąpienia ZUS - 2021 Piotr Kruczek

Czy jesteś na to gotowy?

Opłakany stan oszczędności Polaków

Jak wynika z badania „Życie bez pensji”, zrealizowanego na zlecenie Interviewme, co czwarty Polak nie ma oszczędności, 19% ma ich mniej niż 1000 zł, a 24% – pomiędzy 1000 a 5000 zł. 11% badanych ma środki wystarczające, by przeżyć bez dochodów krócej niż tydzień, 24% – do miesiąca, a 35% – od 1 miesiąca do pół roku. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że co miesiąc oszczędza mniej niż 500 zł. Czy w przypadku, gdy nasze oszczędności są większe niż w/w wartości, to czy możemy spać spokojnie?

 

Aby zagwarantować sobie godziwy poziom życia, ogromna większość Polaków będzie potrzebowała zwiększyć stan swoich oszczędności nawet …kilkusetkrotnie!

“Osiągnięty poziom komfortu emerytalnego będzie weryfikacją naszych decyzji finansowych w trakcie aktywności zawodowej.”

Emerytura. Mądrzej krok po kroku

Krok 1: Czego możesz oczekiwać z ZUS?

Z każdego wynagrodzenia brutto jest Ci potrącane 19,52% na system emerytalny. Czy wiesz, jak działa ten system, z czego jest złożony i przede wszystkim – na co możesz liczyć, kończąc swoją aktywność zawodową w 60/65 roku życia? 

 • Konstrukcja systemu III-filarowego
 • I Filar – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • II Filar – Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
 • Dodatkowe rozwiązania emerytalne (m.in. PPE, PPK)
 • Czynniki, które wpływają na nasze przyszłe emerytury
 • Prognozy dla systemu opartego o ZUS

Krok 2: Czy Twoje działania są wystarczające?

Spora część Polaków podjęła różne działania, mające na celu dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Czy rozwiązania przynoszą oczekiwane efekty? Czy gromadzone oszczędności są wystarczające, aby zagwarantować nam wymarzoną emeryturę? 

 • Analiza listów rocznicowych z ZUS i klaryfikacja zawartych w nich informacji
 • Pomoc w ustaleniu ilości środków zgromadzonych na OFE
 • Zapoznanie z dostępnymi opcjami w ramach reformy OFE 2020/2021
 • Weryfikacja prywatnych umów oszczędnościowych i sprawdzenie ich efektywności (umowy nawet sprzed 25 lat!)
 • Pomoc w odzyskaniu środków z niekorzystnych polis

Krok 3: Co możesz zrobić lepiej

Chcesz polepszyć wizję Twojej emerytury? Nie wierzysz w obecnie istniejący system państwowy i chcesz oduzależnić swój przyszły komfort od decyzji ZUS? Sprawdź, w jaki sposób będę mógł w tym pomóc:

 • Precyzyjne obliczenia środków, które będę konieczne do zabezpieczenia emerytury (z uwzględnieniem ZUS, jak i bez)
 • Dostępne ulgi podatkowe i możliwości oferowane przez państwo
 • Analiza korzyści z Pracowniczych Planów Kapitałowych w indywidualnym przypadku
 • Spektrum możliwości dostępnych na rynkach kapitałowych
 • Alternatywne rozwiązania krótko- i długofalowe
 • Pomoc w zbudowaniu solidnego planu emerytalnego
 • Dywersyfikacja rozwiązań

Czas.

W budowaniu oszczędności emerytalnych czas ma ogromne znaczenie. Startując odpowiednio wcześnie – mamy możliwość wykorzystania procentu składanego, aby znacząca część oczekiwanej kwoty była wypracowana przez narastający zysk.

Zwlekając z tematem i przekładaniem go na później – aby odpowiednio zabezpieczyć przyszłość emerytalną, będziemy coraz częściej musieli rezygnować z konsumpcji bieżącej lub pogodzić się z faktem, że komfort na emeryturze będzie odbiegał od oczekiwań.

Kiedy warto zacząć gromadzić oszczędności emerytalne - Piotr Kruczek 2021

Czy zastanawiałeś się, na jakim etapie gromadzenia oszczędności emerytalnych jesteś? Na jak długo wystarczyłyby Twoje oszczędności, jeżeli emeryturę rozpocząłbyś jutro?

Konsultacja emerytalna

Aktualny stan

Poczynione kroki do momentu spotkania

Twoje plany

Porozmawiamy o tym, jak wizualizujesz sobie swoją emeryturę

Rozwiązania

Przeanalizuję dostępne możliwości i rozwiązania na rynku

Działanie

W osiągnięciu celu ważne będą podjęte kroki

Przeanalizujemy dotychczasowe kroki

Poczynione kroki do momentu spotkania

Porozmawiamy o Twoich planach

Jak wizualizujesz sobie swoją emeryturę

Sprawdzimy możliwe rozwiązania

Przeanalizuję dostępne możliwości i rozwiązania na rynku

Skorzystaj z szansy!

Przez okres pandemii Covid-19 usługa sprawdzenia posiadanych rozwiązań oszczędnościowych, analizy indywidualnego przypadku, jak również opracowania planu w celu polepszenia komfortu na lata seniorskie są bezpłatne dla czytelników tej strony. Możliwość odbycia konsultacji online i lokalnie.

Skorzystaj z informacji kontaktowych poniżej, aby zarezerwować termin.

Podejmij kroki

Kontaktując się, akceptujesz Politykę Prywatności.

7 + 10 =

Kontaktując się, akceptujesz Politykę Prywatności.

…lub spotkajmy się

na żywo lub przez jeden z 7 komunikatorów audio-video!

Online

przez Zoom / Skype / Meet

Kraków

Rynek Główny 39/5

Warszawa

Łucka 18/27

Rzeszów

Morgowa 92/2

…lub spotkajmy się

na żywo lub przez jeden z 7 komunikatorów audio-video!

Kraków

Rynek Główny 39/5

Warszawa

Łucka 18/27

Rzeszów

Morgowa 92/2

…lub

spotkajmy się

na żywo lub przez jeden z 7 komunikatorów audio-video!

Biuro główne

Kraków – Rynek Główny 39/5

Biura lokalne:

Warszawa, Łucka 18/27

Rzeszów, Morgowa 92/2

Wszelkie materiały i opracowania graficzne są własnością intelektualną autora strony. Kopiowanie, modyfikowanie i udostępnianie bez pisemnego zezwolenia autora jest niedozwolone.